Obrti

  Zbrala in uredila Mira Laubenstein

  ČEVLJARJI

  Leta 1940 je v Šentilju v Solakovi kleti odprl Pustinek Ivan čevljarsko delavnico. Po končani vojni pa so se mu pridružila še dva. Eden je bil domačin, drugi pa je prišel iz vinske gore. Takrat je pa delavnico prestavil domov kjer so stanovali v hiši Reperške Lenčke. Po letu 1950 sta se pa njegova pomočnika zaposlila izven stroke v Velenju. Potem se je pa tudi on zaposlil v čevljarski delavnici v starem Velenju.

   V Arnačah Tanjšek Rudi od leta 1935 do 1965 poleg službe cestarja, popravljal tudi čevlje, ni pa delal novih.

  Vir: Cestnik Maks, Rebernik Justika

  DREVESNIČARSTVO IN TRSNIČARSTVO

  V Arnačah je pri svojih 14 letih naredil drevesnico Jelen Franc – Klemše, nasledil ga je sin Florjan, ki se  še vedno ukvarja z drevesnico.

  V Lazah pri Dolinšku – Vrbenjaku so bile doma  trije rodovi drevesničarjev in trsničarjev. Dva sinova tretjega generacije sta s svoje znanje o drevesničarstvu ponesla tudi v svet. Doma je ostal trsničar, ki je leta 2005 končal s svojim delom.

  Vihrov Tone  – Obrzet je delal v rudniku kot rudar popoldan pa je bil sodar (pintar). Delal je sode in škafe. Bil je samouk, ampak je to delal z srcem in z izkušnjami, ki si je z leti nabral je vedel kateri les bo dober za izdelek, samo povonjal ga je in je potem rekel ali je v redu ali ni. Tudi koga naučit se ni branil, vedno je bil pripravljen pokazati in naučiti delati sode. Delal je in hrastovega in kostanjevega lesa.

  vir: Vihar Tonika

  orodje sodarja                                                                                                                                                                      njegovi izdelki še v uporabi

  MIZARJI

  V PRIPRAVI

  TESARJI

  V pripravi

  MLINI

  V pripravi

  KOVAČ

  V pripravi

  ŠIVILJE IN KROJAČ

  V pripravi