Člani

  ČLANSTVO V MOHORJEVI DRUŽBI

  Mohorjeva družba in z njo seznam članov, (udov), ki so proti letnemu plačilu članarine, dobili pravico do koledarja, kateri je s svojo vsebino veliko pripomogel k ustanovitvi takratnih »bravnic«, povečal je znanje in informiranost celotnega prebivalstva v Šentilju, na tega se normalno prispevek tudi nanaša.

  Za to članarino in dodaten prispevek so imeli člani pravico do 8 knjig.

  Ivedentno je, da je število z leti rastlo, vendar šele po nekaj letih od ustanovitve. Do tedaj so družbo vodili in financirali njeni ustanovitelji.

  Iz članstva in števila članov, ter oblike zapisa je razviden status posameznega člana v tem letu. Razvidno je kateri škofiji in dekaniji je šentiljska cerkev trenutno pripadala, kdo je bil župnik, kdo je bil župan in kdo je bil kmet. Župnija Šentilj je vedno spadala pod Lavantinsko škofijo. Podrejena pa je bila občasno Škalam,  Šaleku ter Šaleški dekaniji.

  V članstvu Mohorjeve družbe se pojavlja veliko starih družin, znanih priimkov, katere so v tem prostoru prisotne še danes.

  1869

  Dekanija Šmartno pri Šaleku.

  Št.il. Sedovnik And., Pirnat Anton, kmeta, Voh Jožefa, Razdevšek Marija, km. Hčeri

   

  1871

  Št. Il. D r e v Mat., Sedovnik A., Pirnat A., Rotnik T., Glušič, J. in Orozel A., posestniki; Krušnik Marija, pos.; Razdevšek Marija, Voh Jožefa in Hudournik Ana, km. hčere; Jelen Antonija, zak. žena; Menih Aleks, Treboličnik A. in Gril J., km. sini; Žerdovner Antonija, dekla.

  1872

  Št. Ilij. Drev Matevž, Sedovnik Andr., Pirnat Ant., Kotnik Til, Orozel Ant., Grazer Ant., Voh Mat., Sredenšek Franc, Krušič Gabr , kmetovalci ; Jelen Antonija kmetica; Gril Jan., Menih Aleks, Treboličnik Ant., km. sini;  Krušnik Marija, Razdevšek Marija, Hudournik Ana, km. Hčere

  1873

  Dekanija Šaleška dolina.

   

  Sv. Ij. Drev Matevž, Jelen Jožef, Pirnat Anton, Rotnik Til, Orozel Anton, Voh Matevž, Sredenšek Frane, Krušič Gabriel, Koren Tomaž, gospodarji; Menih Aleks, Gril Janez, (2 izt.), km. sini; Krajnc Jožefa, Glušič Marija, gospodinje; Krušnik Marija, Razdevšek Marija, Hudournik Ana, km. hčere.

   

  1874

  Sv. Til. Jelen Gregor, Koren Tomaž, Krušič Gabriel, Sredenšek Fr., Drev Matevž, Končnik Jakob, Dolinšek Janez, Orozel Anton, Rotnik Til, Voh Matija, Jelen Jožef, Korber Anton, Pirnat Anton, gospodarji; Hriberšek Mar., Potočnik Jožefa, Glušič Marija, gospodinje; Menih Aleks, Gril Janez, Tekavec Anton, Uranjek Franc, fantje; Hudournik Ana, Razdevšek Marija, Krušnik Marija, kmet. hčere.

  1875

  Sv. Til. Jelen Gregor, Koren Anton, Voh Matija, Pirnat Anton, Orozel Anton, Drev Matevž, Dolinšek Janez, Rotnik Til, Sredenšek Franc, Glušič Jožef. Korbar Anton, Končnik Jakob, Krušič Gabriel, Koren Tomaž, gospodarji; Menih Aleks, Tekavc Anton, Uranjek Franc, Gril Janez, mladenči; Hriberšek Marija, Jelen Antonija, Potočnik Jožefa, Krušnik Marija, gospodinje; Gostenčnik Marija, km. hčer.

  1876

  Dekanijski poverjenik: Gospodarič Jože, dekan v Št. liji.

  Sv. Ilij. Gopospodarič Jože, dekan;  Jelen Gregor, Rotnik Egidij’, Končnik Jakob, Dolinšek Janez, Potočnik Jožefa, Drel Matevž, Koren Anton, Uranjak Franc, Orozel Anton, Jelen Antonija, Voh Matija, Krušič Gabriel, Krušnik Marija, Menih Lekš , Glušič Jožef, Gostenčnik Marija, Pirnat Anton, Jevšnik Lojza, Povh Jernej, Cvikelj Blaž, Glušič Franca , Glušič Matevž, Drev Anton , Kotnik Anton, Koren Franc, Podveršan Simon, Gril Janez Korber Anton, Ježovnik Anton, kmetovalci.

  1877

  Sv. Ilij. Gospodarič Joža, dekan; Klinec Franc, kaplan; Jelen Gregor, Voh Matija, Kolar Jakob, Korber Anton, Cvikl Blaže, Krušič Gabriel, Orozel Anton, Rotnik Anton, Glušič Martin, Rotnik Til, Drev Anton, Dolinšek Janez, Gril Janez, Pirnat Anton, Končnik Jakob, Uranjek Franc, Glušič Jožef, Koren France, kmetje; Glušič Franca, Jezernik Mar., Menih Marija, Potočnik Jožefa, Gostenčnik Marija, Krušnik Marija, Jelen Antonija, kmetice; Barboten France, Pirnat Miha, Drev Janez, Podveršan Šimon, hlapci.

  1878

  Dekanijski poverjenik: Trafenik Fr., dekan v Št. liju.

  Št. Ilj. Trafenik Franjo, dekan; Voh Matija,  župan; Kotnik Egid, Furman Anton, cekmeštra; Jelen Gregor, Povh Jernej, Kotnik Anton, Korber Anton, Drev Janez, Vošnjak Andrej, Podveršan Simon, Drev Anton, Dolinšek Janez, Jezernik Jakob, Končnik Jakob, Uranjek Fr., Krušič Gabriel, Gril Jan., Glušič Martin, Pirnat Anton, Cvikl Blaž, Orozel Anton, Glušič Jožef, Ventorin Franca, Menih Marija, Krušnik Marija, Jelen Antonija, Gostenčnik Mar., Poklač Terezija, Hriberšek Marija, Potočnik Jožefa, Tajnšek Avg., Kotnik Juri, Drev Matevž, Rednjak Blaž, Berlizg Alojz, Vihar Jakob, Glušič Matevž, Košan Jožef, Sredenšek Franc, Sedovnik And., Lončar Janez, Košan Gabriel, Molovšek Ant., Vihar Tomaž, Gradišnik Janez, Kezman Jožef, Prodnik Jožef, Kos Egid, Menih Franc, Verdev Fr., Voh Martin, Gradišnik Val., Sredenšek Ana, Koren Marija, Krajnc Jožefa, Leskovšek Ana, Jevšnik Alojzija

  1879

  Št. Ilj. Trafenik Franjo, dekan; Jelen Gregor, kmet; Voh Matija, župan;  Furman Anton, Sredenšek Ana, Potočnik Jožefa, Menih Marija, Drev Anton, Podveršau Simon, Jevšnik Alojzija, Leskovšek Ana, Rotnik Juri. Koren Marija, Dolinšek Janez, Rotnik Anton, Krušič Gabriel, Krajnc Jožefa, Uranjek Franc, Košan Jožef, Menih Franc, Glušič Jožef, Krušnik Marija, Rednjak Blaž, Končnik Jak., Cvikl Blaž , Jelen Antonija, Drev Janez , Korber Anton, Vihar Tomaž, Verdev Franc, Gril Janez, Povh Jernej, Pirnat Anton, Hudovernik Tilj, Sredenšek Marija, Kolar Anton, Orozel Franca.

  1880

  Št. Ilj.  Trafenik Franjo, dekan; Jelen Gregor-, Voh Matija, župan; Jelen Jože, Verdev Franc, cerkv. ključarja; Dolinšek Janez, Kolar Anton, Furman  Anton, Drev Janez, Košan Jože, Povh Jernej, Glušič Matevž, Leskošek Ana, Podveršan Simon, Glušič Jože, Koren Marija, Drev Ant., Krušič Gabriel, Menih Marija, Resman Jože, Gradišnik Jože, Cvikl Blaž, Rotnik Martin, Rotnik Anton, Menih Franc, Žerdoner Terezija, Sredenšek Marija, Bratanič Avgusta, Gostenčnik Marija, Krajnc Jožefa, Drev Matevž, Gril Janez, Uranjek Franc, Berlizg Alojz, Rednjak Blaž, Sredenšek Franc, Korber Anton,  Pirnat Anton, Hriberšek Terezija, Orozel Franca, Jevšnik Alojzija.

  1881

  St. Ilj. Trafenik Franjo, dekan; Jelen Gregor, kmet; Voh Matija, župan; Furman Ant., Vošnjak Andrej, Podveršan Simon, Steiner Marija, Krušnik Marija, Sredenšek Ana, Verdev Franc, Sredenšek Marija, Jevšnik Alojzija, Drev  Janez, Koren Marija, Jelen Jožef, Leskovar Ana, Grabner Eliza, Glušič Anton, Dolinšek Janez, Košan Jožef, Vihar Barba, Uranjek Franc, Sredenšek Fr., Drev Miha, Menih Fr., Rotnik Martin, Gril Jan., Menih Marija, Cvikl Blaž, Žerdoner Terezija,  Ušen Martin, Goršek Ceno, Povh Jernej, Rotnik Ant., Orozel Franca, Pirnat  Anton, Krušič Gabriel, Drev Anton, Hriberšek Treza, Krajnc Marija, Bratanič Avgusta, Košan Gabriel.

  1882

  Št. Ilj. Trafenik Franc, dekan; Jelen Gregor, kmet; Voh Mat., Verdev Fr. Rotnik Anton, Rotnik Martin, Podveršan Šimon, Jelen Jožef, Ribič Luka, Dolinšek Janez, Steiner Mica, Bratanič Avgusta, Krušnik Marija, Drev Anton, Glušič Anton, Leskovšek Ana, Grabner Liza, Jevšnik Alojzija, Drev Jan., Drev Miha, Cvikl Blaž, Krušič Gabriel, Gril Janez, Orozel Franca, Sredenšek Ana, Hriberšek Mica, Goršek Ceno, Šolska bukvarnica, Furman Anton, Košan Jožef, Pirnat Ant., Koren Marija, Sredenšek Fr., Hriberšek Treza, Ograjenšek Barbara, Ušen Barbara, Menih Marija, Žerdoner Terez., Glušič Franca, Sredenšek Marija, Vihar  Jožefa, Sedovnik Andr., Šteiner Antonija, Kolar Anton, Uranjek Martin, Krajnc  Marija, Menih Fr., Košan Gabriel.

  1883

  Šen-Tilj pri Gradiču.

  Trafenik Fr., dekan; Jelen Greg., kmet; Dolinšek Jan., Orozel Franca, Drev Ant , Voh Matija, Jelen Jož., Menih Marija, Uranjek Martin, Pirnat Mih,, Šteiner Marija, Sredenšek Ana, Podveršan Simon, Furman Ant., Verdeu Fr., Menih Fr., Koren Marija, Sredenšek Fr., Rotnik Mart., Goršek Ceno, Bratanič Gusta, Grabner Liza, Glinšek Jož_, Sredenšek Marija, Krušnik Marija, Cvikl Blaž, Jevšnik Alojzija, Glušič Ant., Šolska bukvarnica, Gril Jan. Košan Jož., Miklavžin Treza, Glušič Jera.

  1884

  Dekanijski poverjenik: Trafenik Franc, dekan v Škalah.

  Št. Ilj. Smrečnik Fr., župnik; Jelen Jože, Verdov Fr., cerk. ključ.; Jelen Grega, posestnik; Šolska bukvarnica; Bratanič Avg , gospodična; Goršek Ceno, Kotnik Martin, Voh Matevž, Dolinšek Janez, Furman Anton, Gril Anton, Gril Janez, Glinšek Anton, Cvikl Blaž, Prodnik Jože, Drev Anton, Drev Franc, Pirnat Anton, Korber Anton, posestniki; Glušič Jera, Lipičnik Antonija, Steiner Mica, Jevšnik Alojzija, Vihar Zefa, Ograjenšek Barba, Kotnik Zefa, Krušnik Mica, Sredenšek Ana, Koren Mica, Miklavžin Treza, posestnice; Drev Janez, Pirnat Miha, Košan Jožef, Arlič Blaž, Podveršan Šimon, Vranjek Martin, Steiner Balant, Glušič Ant., fantje; Leskošek Ana, Orozel Fr., Grabner Liza, Šerdoner Treza, Miklavžin Zefa, dekleta; Sredenšek Fr., posestnik.

  1885

  St. lij. Smrečnik Franc, župnik; Jelen Jože, Verdeu Franc, cerkv. ključ.; Jelen Gregor, posest; Bukvarnica šolska; Bratanič Avgusta, gospodinja, Goršek Ceno, Kotnik Martin, Voh Matija, Dolinšek Janez, Furman Anton, Janez, Cvikl Blaž, Prodnik Jože, Drev Anton, Drev Franc, Drev Matevž, Pirnat Anton, Korber Anton, Podvršnik Anton, Sredenšek Franc, Ribič Luka, Glinšek Jože, posest.; Miklavžin Treza, Koren Mica, Kotnik Zefa, Glušič Jera, posestnica, Glušic Martin, Drev Janez, Vranjek Martin, Vošnjak Valent., fantje; Vihar Zefa, Steiner Mica, Miklavzin Zefa, Žerdoner Treza, Orozl Franca.

  1886

  Dekanija Šaleška dolina.

  Dekanijski poverjenik: Trafenik Franc, dekan v Škalah

   Št. lij. Smrečnik Franc, župnik; Jelen Jože, Verdev Franc, cerk-ključ.;  Sredenšek Franc, župan; Bukvarnica šolska, Bratanič Avgusta, Jelen Gregor, Goršek Cena, Rotnik Mark, Voh Matija, Dolinšek Janez, Furman Ant., Gril Janez, Cvikl Blaž, Dreo Anton, Ribič Luka, Glinšek Jože, Menih Franc, Glušič Jože, Miklavzin Tereza, Koren Mica, Glušič Jera, Vranjek Mart., Koren Martin. Dreo Janez, Steiner Mica, Orozel Frančiška, Žerdoner Tereza.

  1887

  Sv. Til. Smrečnik Fran, župnik; Jelen Jož., Verdev Fr., cerkv. ključarja; Bratanič Avgusta, gospdč.; Bukvama šolska; Sredenšek Fr., župan; Jelen Greg., Goršek Ceno, Rotnik Mart,, Voh Mat., Dolinšek Jan., Furman Anton, Gril Janez, Cvikel Blaž, Drev Anton, Ribič Luka, Glinšek Jožef, Menih Fr., Ocepek Janez, Korber Ant., Gril Ant., posestniki; Miklavžin Tereza, Koren Mica, Glušič Jera, Sredenšek Ana, Krušnik Mica; Vranjek Fr., Koren Mart., Drev Jan., Orozel Anton, Košan Til, fantje; Steiner Mica, Sredenšek Lenčka, Viher Zefa, Leškošek Ana, Jezernik Mica, Vošnjak Antonija, dekleta

  1888

  Sv. Til pod Gradičem.

   Smrečnik Franc, župnik.; Jelen Jož., Verdev Fr., cerk. ključ.; Sredenšek Fr., župan; Šolska bukvama; Bratanič Avgusta, gospodična; Jelen Gr., Dolinšek Janez, Koren Martin, Vranjek Franc, Korber Ant., Rotnik Mart., Voh Mat., Goršek Ceno, Furman Ant., Glinšek Jož., Rojnik Fr., Blagatinšek Andr., Ocepek Jan., Cvikl Bh, Gril Jan., Gril Jan., Gril Ant., Hudovornik Tih, Ograjenšek J., Vihar Jak., Miklavžin Ter., Glušič Jera, Koren Mica, Sredenšek Ana, Drev Jan., Drev Gabriel, Košan Til, Orozel Ant., Šelih Ant., Krušnik Peter, Steiner Mica, Menih Lenčka, Vošnjak Antonija, S

  1889

  Sv. Til pod Gradičem.

  Smrečnik Fran/;župnik; Verdev Fr., Rotnik Martin, cerkv. Ključar, Sredenšek Fr., župan; Šolska bukvarnica; Bratanič gospodična; Jelen Gr., Dolinšek Janez, Koren Mart. Vranjek Fr., Korber Ant., Voh Matija, Goršek Ceno, Furman Ant., Glinšek J.  Blagatinšek A., Ocepek J.Gril Jan, Gril Ant., Ograjenšek Jak., Končnik Jak. Orozel Ant., Jelen Pavel, Vodovnik Janez, Drev Mat., Ušen Mart., možje; Miklavzin Ter., Glušič J., Koren Mica, Sredenšek Ana, Rojnik Lenčka, Jelen Anten, Rednak Luc., žene; Dreo Jan., Košan Til, šelih Ant., Cvikl Ant., fantje; Vihar Zefa, Sredenšek L., Drel L., Solak Ant., Steiner Mica, Gradišnik Gen., Krajnc N., Dreo Neža, Dobelšek N., Dreo Fr., dekleta

  1890

  Smrečnik Franc, župnik; Verdev Franc , Rotnik Martin, ključarja; Trohej Valentin, učitelj; Šolska bukvarna; Jelen Gregor, Dolinšek Janez, Koren Martin, Korber Ant., Voh Matija, Goršek Ceno, Furman Anton, Glinšek Jožef, Blagatinšek Andrej, Gril Janez, Gril Anton, Končnik Jakob, Orozl Anton, Vodovnik Janez, Drev Matevž, Ušen Martin, Vranjek Franc, Sredenšek Franc, Pirnat Anton, Voh Martin, Dražnik Blaž, Tajnšek Avgust, Sredenšek Prane, Cvikl Anton, Drev Janez, Rojnik Franc, Ježovnik Anton, posestniki; Krajnc Avgusta, Jelen Antonija, Miklavzin Treza, Glušič Jera, Koren Mica, Jelen Mica, Rednak Lucija, Hudovornik Jožefa, žene; v Drev Janez, Košan Til, Krušnik Peter, Pušnik Til, Žerjav Gregor, Menih Jož., fantje; Gradišnik Nefka, Jezernik Lenčika, Sredenšek Lenčika, Krajnc Mica, Sredenšek Ana, Steiner Mica, Viher Jožefa, Jezernik Franca, Drev Neža, Drev Franca, Dobrovšek Brigita, dekleta.

  1891

  Sv. Til pod Gradičem.

  Smrečnik Frane, župnik; Verdev Fr., Rotnik Mari, ključ.; Trohej Vek., nadučit.; Šolska knjižnica; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Greg., Koren Mart., Korber Ant., Voh Mat., Goršek Ceno, Furman Ant., Glinšek Jož., Gril Jan., Gril A., Končnik Jak., Orozel Ani, Vodovnik Jan., Drev M., Ušen Mart., Vranjek Fr., Sredenšek Fr., Pirnat Ant., Voh Mart., Dražnik BI., Tajnšek Avg., Sredenšek Fr., Cvikl Ant., Rojnik Fr., Ježovnik Ant., Dolinšek Jan., Hrustel Fr., Prodnik Jož., Jelen Pavel, Ograjenšek J., Pirnat Ant., posest.; Jelen Antonija, Miklavžin Ter., Glušič Jera, Koren Mica, žene; Drev Jan., Košan Til, Krušnik Pet., Pušnik Til, Menih Jož., Kolar Andrej, Verboten Fr., Koren Fr., Skaza Fr., fantje; Gradišnik Nefka, Jezernik Lenčika, Sredenšek Lenčika, Sredenšek Ančika, Steiner Mica, Viher Zefa, Drev Fr., Dobrovšek Brigita, Vošnjak Alojzija, Hribernik Mica, Razbornik Neža, Krajnc Genovefa.                                     

  1892

  Sv. Til pri Gradiču.

  Smrečnik Pr., župnik; Verdev Pr., Rotnik Mart., ključ.; Trobej Vek., naduč.; Šolska knjižnica; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Gregor, Koren Mart., Korber Ant., Voh Matija, Voh Martin, Goršek Ceno, Furman Ant., Glinšek Jož., Gril Janez, Gril Ant., Končnik Jak., Orozel Ant., Vodovnik Jan., Drev Mat., Ušen Mart., Vranjek Pr., Sredenšek Fr., Pirnat Ant., Dražnik BI., Tajnšek Avgust, Sredenšek Stanko, Cvikl Ant., Rojnik Fr., Dolinšek J., Prodnik Jož., Ograjenšek Jak., Pirnat Ant., Ocepek J., Hudovernik Til, Glušič Jož., Jelen Jož., Blagatinšek And., posestniki; Jelen Anton., Miklavžin Ter., Glušic Jera, Koren Mica, Rednak Luc., Potočnik Zefa, žene; Košan Til, Krušnik Pet., Pušnik Til, Menih Jož., Kolar A., Skaza Fr., Pusovnik Jož., Camlek Mat., Verdev Jak., fantje; Gradišnik Nefka, Jezernik Lenčika, Sredenšek Lenčika, Sredenšek Ančika, Prislan Mica, Steiner M., Viher Zefa, Drev Franca, Dobrovšek Brigita, Vošnjak Alojzija, Hribernik Mica, Razbornik Neža, Krajnc N., Drev Neža, Ježovnik Tončka, Miklavžin Franca, Drev Mica, Kos Mica, dekleta.

  1893

  Sv. Ilj pri Gradiču.

  Smrečnik Fr., župnik; Verdev Fr., Rotnik Mart., cerkv. ključ.; Trobej Vek., nadučitelj; Šolska bukvanica; Krajn Icv., veleposest, Jelen Greg., Koren Mart., Kober Ant., Voh M., Voh Mart., Goršek Cen., Furman Ant., Glinšek Jož., Gril Jan., Gril Ant., Končnik Jak., Orozel Ant., Vodovnik Jan., Drev Mat., Ušen Mart., Vranjek Fr., Sredenšek Fr., Pirnat Ant., Dražnik BI., Tajnšek A., Sredenšek Stanko, Cvitl Ant., Rojnik Fr., Dolinšek J., Prodnik Jož., Ograjenšek Jak., Hudovernik Til, Glušic Jožef,  Blagatinšek And., Tamše Luk., Kvartič Val., Vihar T., Sredenšek Jak., Hrustel Fr., Košan Gab., Ježovnik F., Jelen Anton., Miklauzin Ter., Glušic Jer., Koren M., Rednak Luc., Potočnik Zef., Habe Barb., Skobel Mar., Košan Til, Pušnik Til, Menih Jož., Skaza Fr., Kolar And., Camlek Mat., Pusovnik Jož., Verdev Jak., Šelih Ant., Jelen Fr., Sredenšek Lenčka, Sredenšek Ančka, Prislan Mar., Zajc Neža, Steiner Mar., Drev Franca, Dobrovšek Brig., Drev Neža, Ježovnik A., Gradišnik Nef., Razbornik Neža, Drev Mar., Kos M., Hribernik Mar., Gostenčnik Lenčka, Malovšek M., Pustinek M.

  1894

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Verdev Fr , Kotnik Mart.; Trobej Vekosl., nadučitelj; Šolska bukvarnica; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Greg., Koren Mart., Korber Ant., Voh Valent., Voh Martin, Goršek Cen., Furman Ant., Glinšek Jož., Gril Janez, Gril Ant., Končnik Jak., Orozel Ant., Vodovnik Jan., Drev Mat., Ušen Mart., Vranjek Fr., Sredenšek Fr., Sredenšek Stan., Dražnik BI., Tajnšek Avg., Cvikl A., Rojnik Fr., Dolinšek Jan., Prodnik Jož., Hudovernik Til, Glušič Jož., Tamše Luk., Kvartič Val., Sredenšek Jak., Košan Gabr., Ježovnik Fr., Jevšnik Fr., možje; Jelen Ant., Miklavžin Ter., Glušič Jer., Rednak Luc., Ocepek Ant., žene; Košan Jož., Pušnik Til, Menih J., Skaza Fr., Kolar And., Camlek Mat., Selih A., Jelen Ant., Ograjenšek Fr., Potočnik Mart., Jezernik Jan., Vošnak Val., Koren J., Pirnat Mih., Koren BI., Drev Mat., Pirnat Ant., Jelen Fr., fantje; Sredenšek Len., Sredenšek Ančka, Steiner M., Drev Fr., Dobrovšek B., Razbornik N., Hriberšek M., Lenart Zef, Krajnc Al, Obelšer Roz., dekleta

  1895

  Sv. Til pri Gradiču.

  Smrečnik Fr., župn.; Verdev Fr., Rotnik M., cerkv. ključ.; Šolska knjižnica; Trobej Vek., nadučit.; Krajnc Iv., velep.; Jelen Greg., Koren Mart., Korber Ant., Voh Mart., Voh V., Furman Ant., Glinšek Jož., Gril Jan., Gril Ant., Podvržen Anton, Orozel Ant., Drev Mat., Ušen Mart., Vranjek Fr., Sredenšek Fr., Sredenšek Stanko, Dražnik BI., Tajnšek Avg., Cvikel Ant., RojnikFr., Dolinšek Val., Prodnik Jož., Hudovernik Til, Glušič J., Tamše Luk., Sredenšek Jak., Košan Gabr., Ježovnik Ant., Jevšnik Franc, Ocepek Jan., Jelen Jern., Kopitar Val., Krajnc Gašp., Vošnak Val., Koren Jan., Martinc Ant., Jelen Fr., Glušič Mart., Vihar Til, Ježovnik Fr., Hrusti Fr., Jelen Ant., Miklavžin Fr., Glušič J., Rednak Luka, Košan Jurij, Pušnik Til, Kolar And., Camlek Mat., Selih A., Jelen Ant., Ograjenšek Jož., Potočnik Mart., Koren Jož., Pirnat M., Koren Blaž, Pirnat Ant., Drev Jož., Zorin Fr., Sredenšek Lenčka, Sredenšek A., Steiner M., Drev Fr., Dobrovšek Brig., Razbornik N., Hriberšek M., Lenart Zefa, Obelšer Roza, Ježovnik Zefa, Gradišnik G., Kvartič M., Krajnc Nef., Jezernik Zefa, Skaza Mar., Drev Mar., Kos M., Lednik Ter., Tkavc Mar., Funda Ivana.      

  1896

  Sv. Til pri Gradiču.

  Smrečnik Pr., župnik; Verdev Franc, Rotnik M., cerkv. ključ.; Šolska knjižnica; Trobej Vek., nadučitelj; Krajnc Iv., velep.; Jelen Greg., Koren Mart., Korber Ant., Voh V., Furman Anton, Glinšek Jož., Gril Ant., Gril Jan.,’ Podvršen Ant., Orozel Ant., Drev Mat., Ušen Mart., Vranjek Pr., Sredenšek Štef., Dražnik BL, Cvikl Ant., Dolinšek V., Prodnik Jož., Hudovornik T., Glušič Jož., Sredenšek Jak., Ježovnik Ant., Jevšnik Pr., Ocepek J., Jelen Jern., Kopitar V., Krajnc G., Vošnak V., Koren J., Martinc Ant., Jelen Pr., Hrasti Pr., Habe BL, Miklavžin Pr., Miklavžin T., Blatnik Jern., Glušič Pr., Glušič Jer., Jelen Anton., Rednjak Luc., Tkavc M., Jevšek A„ Košan J., Pušnik T., Camlek M., Ograjenšek Jož., Potočnik Martin, Koren Jož., Pirnat Mih., Koren BL, Menih Jož., Ježovnik Janez, Tajnšek Avg., Sredenšek Len., Sredenšek A., Steiner Mica, Drev Pr., Dobrovšek Brig., Razbornik N., Hriberšek Mica, Obelšer Roz., Kvartič Mica, Krajnc N., Jezernik Zef., Skaza Mica, Drev  Mica, Kos Mica, Lednik Terezija, Povh Mica, Korber Nef, Grabner Liza, Jezernik Pranč., Košan Mica, Malovšek Mica, Goršek Ana.   

  1897

  Sv. Til pri Gradiču.

   Smrečnik Fr., župnik; Verdev Franc, Rotnik M., cerkv. ključ.; Šolska knjižnica; Trobej Vek., nadučitelj (2 izt.); Krajnc Iv., veleposestnik.; Jelen Greg., Voh Val., Vranjek Fr., Jezernik Jož., Orozl Ant., Drev Mat., Dolinšek V., Gril Ant., Cvikl Ant., Lebnošek Jož., Podvršen Ant., Kopitar Valent., Glinšek Jož., Miklavžin Tom., Jelen Fr., Ušen Martin, Korber Ant., Koren Mart., Ocepek Jan., Miklavžin Fr., Jevšnik Fr., Krajnc G., Glušič Jož., Furman Anton, Koren Janez, Sredenšek Jakob, Jelen Jernej, Hudovernik Til., Martinc Ant., Jelen Jož., Dražnik Bl, Glušič Fr., Viher Til., Jelen Jan., Blatnik Jern., Ograjenšek Fr., Rebernik J., Gril Jan., Vodovnik Jan., možje; Drev Mat., Pirnat Anton. Koren Blaž, Pušnik T., Potočnik Martin, Ograjenšek Rud., Tajnšek Avg., Camlek M., Hrusti Jož., Košan J., Menih Jož., Koren Jož., Pirnat Mih., fantje; Jelen Antonija, Glušič Jer., Jevšek Ančka, Voh Mica, ^Rednjak Lucija, Goršek Ančka, žene; Steiner Mica, Krajnc Genov., Kos Mica, Jelenova Ančka, Jezernik Franc, Tkavc Mica, Sredenšek Len., Kvartič Mica, Zajc Neža, Drev Fr., Grabner Liza, Drev Fr., Skaza Mica, Obelšer Roz., Hriberšek Mica, Sredenšek A., Dobrovšek Brigita, Gruber Mica, Lednik Mica, Jezernik Zefa, Ježovnik Mica, Rojnik Mica, Povh Mica, Korber Gen., dekleta

  1898

  Sv. Ilj Gradiču.

   Smrečnik Fr., župnik; Verdev Franc, Rotnik M., cerkv. ključ.; Šolska knjižnica; Trobej Vek., nadučitelj; Jnc Iv., veleposestnik; Jelen Greg., Voh V., Vranjek F., Jezernik J. Podvršen A., Kopitar V., Glinšek J, Miklavžin T., Jelen F., Ušen M., Korber A., Koren M., Ocepek J., Miklavzin F., Jevšnik F., Glušič J., Furman A., Koren J., Sredenšek J., Jelen J , Hudovernik T., Martinc A., Dražnik B., Glušič F., Blatnik J., Gril J., Gril A., Jelen F., Prodnik J., Drev M., Glušič J., Ježovnik A., Habe B., Sredenšek St., Drev M., Jelen J.. Hrusti F., Goršek C., Jezernik A.,                Cvikl A.,  možje; Menih J., Pirnat A., Ograjenšek R., Dolinšek P., Glušič A., Koren J., Koren B., Tajnšek A., Pušnik T., Drev G., Pirnat M., Košan J., fantje; Jelen A., Jelen M., Rednjak L., Voh M., Pustinek J., žene; Rojnik M., Kos M., Dobrovšek B.. Hriberšek M.. Steiner M., Zajc N., Potočnik M., Grabner L., Kvartič M., Prislon M., Košan M., dekleta

  1899

  Sv. Til pri Gradiču.

   Smrečnik Fr., župnik; Verdev Franc, Rotnik M., cerkv. ključ.; Trohej Vek., nadučitelj; Šolska bukvarna.; Krajnc Ivan, veleposestnik; Jelen Greg., Glušič Ivan, Ušen Mart., Drev Mat., Ocepek Iv., Jezernik Jož., Vranjek Fr., Sredenšek Stan., Blatnik Jern., Koren Mart, Gril Ant, Voh Val., Jelen Flor., Cvikl Ant., Koren Iv., Kvartič Val., Dolinšek Val., Vasle Flor., Voh Mart., Podvršen Ant., Habe Blaž. Glinšek Jož., Vošnak Val., Jelen Jožef, Kopitar Val., Glušič Jož., Tajnšek Avg., Dražnik Blaž, Hudovornik Til., Jevšnik Fr., Vodovnik Iv., Jelen Fr., Prodnik Jož., Menih Jož., Pirnat Mih., Hrusti Jož., Ograjenšek Rud., Glušič Ant., Oštir Drag., Pušnik Til., Orozl Mat, Koren B!, Lednik Drag., Pirnat Ant, Košan Jur., Jelen Ant, Rednak Lucija, Jezernik Mica, Sredenšek Anton, Jevšek An., Jelen Ant., Pustinek Jer., Goršek An., Miklavžin An., Rojnik Mic., Drev Mic., Prislan Micika, Košan Mic., Funda Ivan, Dobrovšek Brigita, Zajc Neža, Sredenšek Anica, Drev Jož., Steiner Micika, Hriberšek Micika, Skaza Micika, Grabner Liza, Kos Mica, Potočnik Mica, Ježovnik Ant., Jelen Franc, Korber Ant., Miklavžin Tom., Obelšer Roza.                                                                       

  1900

  Sv. Til pri Gradiču.

   Smrečnik Fr., župnik; Trobej Vek., nadučitelj; Šolska bukvarna.; Krajnc Ivan, veleposestnik; Jelen  Greg., Ušen M., Ješovnik A., Voh M., Kern Iv., Trnek Fr., Bizjak Ivan, Glušič Fr., Furman A., Blatnik Jern., Glušič J., Ježovnik Iv., Jelen J., Orozl M., Tajnšek Avg., Vasle Flor., Sredenšek Jan., Drev M., Glušič Iv., Koren Iv., Jezernik Iv., Glinšek J., Gril Ivan, Podvršen A., Sredenšek Fr., Jevšnik Fr., Dražnik Blaž, Voh V., Cvikl A., Rotnik M., Verdev Fr., Krajnc G., Ocepek Iv., Vošnak O., Koren M, Gril A., Kvartič Val., Hudovornik T., Korber A., Jelen Fr., Vranjek Fr., Jezernik J., Pustinek Fr., Vodovnik Iv., Kopitar V., Drev M., Dolinšek V.,

  1901

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Trohej Vekosl., naduč.; Šolska bukv.; Krajnc Ivan, velep.; Jelen Gr., Verdev Fr., Rotnik Mart., Drev Mat., Ježovnik Ant., Jelen Fr., Krajnc Gašp., Ušen Martin, Ocepek Ivan, Vranjek Fr., Orozl Mat., Vošnak Vah, Korber Ant., Vodovnik Iv., Krajnc AL, Podveršen Ant., Dolinšek Vah, Voh Mart., Koren Mart., Jelen Jožef, Jezernik Jož., Jezernik Iv., Glinšek Jož., Kopitar Vah, Kvartič Vah, Voh Vah, Cvikl Ant., Dražnik BL, Sredenšek Št., Sredenšek Jak., Jevšnik Fr., Koren Iv., Pustinek Fr., Drev Miha, Ježovnik Fr., Miklavzin T., Trnek Fr., Jezernik Ant., Vasle Jož., Glušič Jož., Gril Ant., Gril Iv., Blatnik Jer., možje; Glušič Fr., Hrusti Jož., Ograjenšek Rud., Prodnik Jož., Košan Jur., Menih Jož., Jevšek Fr., Dolinšek P., Glušič A., Strihovnik Lovr., Koren Blaž, Pirnat Ant., Potočnik Anton, Hudovernik Al., Tratnik FL, Drev Ant., Jelen Fr., Pušnik Pet., fantje; Jelen Ant., Rednak Lucija, Krajnc Anton., Lednik Neža, žene; Jezernik Zef., Miklanzin Zef., Prislan M., Grabner Lizah., Steiner M., Kos M., Košan M., Razbornik A., Hriberšek M., Zajc Neža, Dobrovšek Brigita, Slopnik L., Rojnik M., Skaza M., dekleta; Tajnšek Avgust, Tajnšek Al.                                                                                 

  1902

  Sv. lil pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Trobej Vekosl., nadučitelj; Šolska bukvama; Krajnc Ivan, Jelen Gr., Verdev Fr. Rotnik Mart., Kopitar Val., Drev Mat., Dolinšek Val.. Ocepek Ivan, Vranjek Fr., Ušen Martin, Hrusti Fr., Voh Val., Podveršen Ant., Jevšnik Fr., Gril Ant., Koren Mart., Koren Blaž, Vošnak Valent., Jezernik Jož., Jelen Fr., Trnek Fr., Prodnik Jož., Sredenšek Štef., Sredenšek Jak., Boltek Fr., Voh Mart., Blatnik Jern., Glušič Jož., Glušič Fr., Jezernik Ivan, Kvartič Val., Grozi Mat., Tajnšek Vek., Tajnšek Avgust, Jezernik Ant., Glinšek Jož., Korber Ant., Koren Iv., Dražnik Bl, Cvikl Ant., Gril Iv., Pustinek Fr., Kuhar Ignac, Tratnik FL, Pušnik Jak., Potočnik Ant., Hudovernik Vek., Menih Jož., Ograjenšek Bud., Košan Jur., Kos M., Grabner Liz., Prislan M., Dobrovšek Brig., Glušič Fr., Košan M., Steiner M., Slopnik L., Hriberšek M., Miklauzin Z., Rojnik M., Drev Al, Skaza M., Ježovnik A., Drev Mihael, Rednak L., Jelen A., Goršek M., Lipičnik M., Jelen M. v                                                            

  1903

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Trohej Vekosl. nadučitelj; Šolska bukvama; Legat A., učit.; Krajnc Iv., velepos., Jelen Gr., Dolinšek V., Prodnik.!., Ocepek J., Koren M., Kopitar T: Gril A., Vranjek F., Glušič J., MiklauzinT., Jelen F., Voh V., Koren B., Sredenšek J., Jezernik J., Hrusti F., Kvartič V., Glinšek J., Verdev F., Rotnik M., Krušič G., Cvikl A., Voh M., Tajnšek A., Vodovnik L, Es J., Koren J., Orozl M., Rednak F., Jezernik J., Glušič D., Miklauzin F., Trnek F., Podveršen A., Jelen F., Ušen M., Dražnik B., Krajnc A., Vasle J., Jelen P., Pustinek F., Jezernik A., Gril D., Viher T., Blatnik J., možje; Sredenšek Štef., pos.; Drev G., Glušič F., Menih J., Ograjenšek F., Hudovornik A., Tajnšek J., Jevšek Glušič A., Pušnik J., možje; Jelen A., Lednik N., Goršek M., Glušič J., Jelen A., Košan M., Grabner L., Hriberšek M., Kos M., Skaza V’., Rojnik M., Miklauzin Z., Zajc N., Steiner M., Jelen M., Prislan Drev M., Obelšer R., Dobrovšek B., Potočnik M., Sredenšek A., Slopnik L., Ježovnik A., Drev M., Drev A., Košan L,, ženske.

  1904

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Šolska bukvama; Trobej V., nadučit.; Legat Z., učit.; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Gr., Prodnik j., Dražnik B., Drev G., Kopitar V., Jezernik J., Grozi M., Orozl V., Dolinšek V., Miklauzin F., Ušen M., Podveršen A., Ocepek J., Kos J., Miklauzin T., Vranjek F., Koren M., Voh M., Menih F., Voh V., Glušič J., Sredenšek Št., Sredenšek J., Hrusti F., Rotnik M., Verdev F., Ježovnik A., Ježovnik F., Kvartič V., Cvikl A., Jezernik J., Viher T., Gril J., Gril A., Blaže J., Vodovnik J., Glinšek J., Koren T., Jezernik B., Trnek F., Rednak F., Mak J., Koren J., Hudovernik T., Vasle J., Pustinek F., Klemenjak F., Tajnšek A., Rotnik F., Zagradišnik M., Glušič J., možje; Blatnik J., Košan J., Pušnik J., Glušič A., Glušič F., Ograjenšek F., fantje; Vošnak M., Krajnc C., Jelen A., Košan L., Goršek M., žene; Habe A., Grabner L.,  Steiner M., Lednik M., Hriberšek M., Dobrovšek B., Rojnik M., Skaza M., Jernejc M., Drev A., Brecl N., Krajnc A., Zajc N., Slopnik L., Sredenšek A., NaraksM., Jelen A., Goršek T., dekleta

  1905

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Šolska bukvama; Trohej A., nadučit.; Legat Z., učit.; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Gr., Prodnik J., Dražnik B.. Drev G., Kopitar V., Jezernik J., Orozl M., Dolinšek V., Miklauzin F., Ušen M., Podveršen A., Ocepek J., Miklauzin T., Vranjek F., Koren M., Voh M., Voh V., Glušič Iv., Sredenšek Št., Sredenšek J., Hrusti F., Verdev F., Kvartič V., Cvikl A., Viher T., Gril J., Gril A., Vodovnik J., Glinšek J., Koren T., Jezernik B., Ternek F., Rednak F., Mak J., Hudovernik T., Vasle J., Pustinek F., Klemenjak F., Tajnšek Ag., Tajnšek A., Rotnik F., Pečak J., Kuhar J., Rojnik F., Klemše F., Cvenk A., Jelen Iv., Naraks M., Krajnc AL. Ventorin J., Blatnik J., Andrejc J., Glušič F., Ograjenšek F., Menih J., Glušič A., Tratnik FL, Rebernik J., Košan J., Lednik N., Jelen A., Vošnak M., Bizjak M., Jelen M., Goršek M., Goršek T., Jelen M. (BL), Ograjenšek F., Ježovnik A., Skaza M., Drev A., Dobrovšek B., Košan M., Drev M. (T.), Hriberšek M., Slopnik L., Jelen An., Steiner M., Miklauzin Z., Kotnik F., Krajnc F., Grabner L., Kos M., Grazer N., Ajtel A., Zajc N.

  1906

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Šolska bukvama; Trohej A., nadučit.; Legat Zor., učit.; Krajnc Iv., velepos.; Jelen Gr., UšenM., Jezernik J., Jelen J., Ocepek Iv., Jezernik BL, Krajnc A., Lebnošek L, Viher T., Hleš Iv.. Drev Gašp., Glinšek J., Vranjek F., Jezernik Iv., Blatnik Jer., Koren M., Hrusti F., Pirnet J.. Tajnšek A., Kvartič V., Klemše F., Dolinšek V., Rojnik F., Vodovnik J., Kuhar Ig., Voh V., Trnek F., Miklanzin F., Pajenk F., Gril A., Kopita? V., Podversen A., Mak I?., Stefan P., Kutičan A., Andrejc Iv., Voh M., Jerneje G., Ventorin J., Orozl H., Hudovernik T., Drašnik BI., Višnar M., Pnstinek F., Tratnik F., Miklauzin T., HrovatF., Rednak F., Boltek F,, Klemenjak F., Cvikl A., Vasle J., Sredenšek St., Tajnšek M., Naraks J., Košan J., Glušič F., Rebernik J., Ograjenšek F., Verdev F., Glušič A., Menih J., Goršca A., Kamžar A., Korber M., Vošnak M., Bizjak M., Koren Z., Goršek M., Lednik N., Dobrovšek B., Adam A., Miklauzin Z., Ježovnik A., Pušnik M., Grazer N., Kos N., Skaza M., Zaje N., Grabner L., Steiner M., Prislan M., Obelšer R., Habe A.

   

  1907

  Sv. Til pri Gradiča. Smrečnik Fr., župnik; Šolska bukvama; Trobej A., nadučit.; Legat Zor., učit.; Krajnc Iv., velepos.; Prodnik J.,Drev G-., Kutičan A., Kopitar V., Vranjek F., Sredenšek F., Sredenšek J., Krajnc G., Koren M., Krajnc A., Verdev F., Dolinšek V., Gril A., Jelen Fl., Voh V., Ocepek J., Kvartič V., Orozl M., Rednak F., Trnek F., Miklauzin F., Hrusti F., Jelen J., Mak J.,

  Podvršen A., Tratnik F., Hleš J., Cvikl A., Glušič J., Hudovernik T., Voh M., Klančnik L., Panjek F., Jezernik J., Jezernik J., Miklauzin T., Hrovat F., Glinšek J., Dražnik B., Ušen M., Rojnik F., Pustinek F., Koren J., posestniki; Glušič F., Košan J., Menih J., Glnšič A., Košan J., Viher M., Ograjenšek F., Naraks J., fantje; Vošnak M., Jelen A., Košan L., Goršek M., Kanižar A., žene; Pot M., Dobrovšek B., Grabner L., Habe A., Drev L., Rotnik F., Kos N., Steiner M., Oblišer R., Drev M., Miklauzin Z., Grazer N., Ježovnik A., Drev M., Orozl M., dekleta.

  1908

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Koren M., Voh M., Šolska bukvama, Župnišče; Krajnc Iv., velepos.; Lebnošek J., Hrusti F., Sredenšek F., Sredenšek J., Verdev F., Miklanzin F., Miklauzin T., Krajno AL, Ventorin J., Orozl M., Vranjek F., Kopitar V., Dolinšek V., Jezernik J., Pečak J., Blaže J., Cvikl A., Koren Iv., Gril A., Kutičan A., Menih J., Klančnik L., Rednak F., Ocepek J., Ocepek A., Vodovnik J., Višnar M., Glušič J., Podvršen A., Tajnšek A., Voh V., Trnek F., Panjek F., Rojnik F., Hudovernik T., Hrovat F., Ježovnik A., Dražnik B., Ušen M., Klemše F., Glinšek J., možje; Pušnik J., Košan J., Skaza F., Glušič A., Naraks J., Kanižar K., Rebernik J., Drev G., Glušič F., Ograjenšek F., Kvartič AL, Pustinek F., fantje; Pavlič M., Goršča A., Vošnak M., Razbornik A., Bizjak M., žene; Dobrovšek B., Košan M., Steiner M., Miklauzin Z., Drev AL, Kos N., Klemenjak F.

   

  1909

  Sv. Til pri Gradiču. Smrečnik Fr., župnik; Šol. bukvama; Krajnc Iv., velepos.; Koren Mart., Voh Mart., ceik. ključ.: Glušič Ant., Menih Jož., Dolinšek V., Dolinšek P., Dražnik BI., Drev G., Miklanzin T., Kuhar Ig., Kopitar V., Sredenšek Jak., Kvartič V., Koren Iv., Voh V., Gril A.. Ocepek Iv., Rednak P., Vranjek P., Skaza P., Krajnc AL, Hrusti P., Orozl Mat., Klančnik L., Gradišnik Mat., Blaže J., Vodovnik Iv., Glinšek Jož., Verdev Fr., Prodnik Jož., Jezernik J., Klemše PL, Rojnik Fr., Hudovernik T.. Cvikl A., Trnek Pr., Jelen A., Tratnik Flor., Ušen M., Pajenk P., možje; Razbornik A., Goršek M., Jelen Ant., Jezernik M., Habe Barb., žene; Kos N., Obelšer R., Grabner L., Steiner M., Jurko P., Drev A., Miklanzin Z., dekleta; Jelen Bol., Glušič Fr., Ograjenšek Fr., Pustinek Pr., fantje.

   

  1910

  Sv. Til pri Velenju. Kolar Ant., župnik; Šolska knjižnica; Kranjc Jan., velepos.; Koren Mart., Vranjek Fr., c. kij.; Sredenšek Fr., org.; Bizjak Jan., Blatnik J., Cvikl Ant.;  Čokl Mart., nadučit.,v pok.; Dolinšek Pav., Dolinšek Val, Dražnik Bl., Drev Alojzija, Drev Gašp., Dušak Fr., Glinšek Jož., Glušič Ant., Glušič Franc, Glušič Jan., Goršek Mar., Grabner Elizab., Gril Ant., Habe Barb.. Hrastelj Franc, Hudovernik Til, Jelen Adolf, Jelen Anton., Jelen Boltek, Jelen Flor., Jelen Fr., Jelen Jan., Jelen Jož., Jelen Eliz., Jelen Pavel, Jezernik Jož., Jurko Pavi., Klančnik Lenart, Kolar Šim., Kopitar Val., Koren Jan., Kos Neža, Košan Elizab., Kranjc Al, Kvartič Franc, Miklavžin Ana, Miklavžin Jož., Naraks Jožef, Ocepek Jan., Ograjenšek Fr., Orozl Matevž, Pajenk Felic., Pirnat Ant., Podvršan Ant., Prodnik Jožef, Pustinek Fr., Pušnik Jakob, Rednak Ferd., Rojnik Fr., Sedovnik Mart., Sredenšek Jak., Steiner Mar., Šmon Mat., Ternek Fr., Ušen Mart., Verdev Fr., Viher Fr., Vodovnik Jan., Voh Jož., Voh Mart., Vošnjak Mar., Zagradišnik Mat., Skaza Franc.

  1911

  Sv, Til pri Velenju. Poverjenik: Kolar Anton, župnik.

  Novi udje: Drev Jož., Kopitar AL, Rojnik Ana. in 84 krajanov

  1912

  Sv. lij pri Velenju. Poverjenik: Kolar Anton, župnik. —

  Novi udje: Jankovič Al., nadučitelj.; Kristanšek Juri, Kolar Marija, Ograjenšek Martin.  in  79 krajanov

  1913

  Kolar Ant., župnik;  Šolska knjižnica;  Bralno društvo; Jankovič Al, nadučit.; Koren Mart., žup.; Vranjek Ur., Dolinšek Pav., Dolinšek Val., Dražnik BL, Drev Gašp., Blažič Jan., Drev And., Blatnik Jern., Glušič Franc, Gril Anton, Glušič Ant., Goršek Mar., Glinšek Jož., Grabner Eliz., Glušič Jan., Habe Bud., Hudovernik Til, Hrustel Franc, Hrovat Fr., Hrustel Janez, Jelen Flor., Jelen Anton., Ježovnik Martin, Jelen Pavel, Jezernik Blaž, Jurko Pavia, Jelen Boltek, Jelen Jan., Jelen Jož., Jezernik Mar., Jelen Anton., Kopitar Val., Kranjc Al., Klančnik Len., Kos Neža, Koren Jan., Kolar Sim., Kern Janez, Korber Miha, Košan Elizabeta, Kolar Mar., Kristanšek Juri, Lednik Franc, Miklavžin Jožefa, Menih Jož., Miklavžin Fr., Orozel Matevž, Ocepek Janez, Ugrajenšek Fr., Pustinek Fr., Pušnik Jak., Prodnik Mart., Pajenk Belic., Rednak Ferd., Rojnik Ana, Sredenšek Fr., Sedovnik Mart., Steiner Mar., Skaza Franc, Sredenšek Anton., Šmon Mat., Ternek Br., Tratnik Flor., Ušen Martin, Vanovšek Cec., Voh Jožefa, Voh  Martin, Verdev Fr., Vodovnik Jan., Vošnjak Mar., Vihar Alojzija, Zagradišnik Matevž, Glušič Janez.

  1914

  Kolar Ant., župnik; šolska knjižnicaBralno društvo; Jankovič AL, nadučit.; Koren Mart., žup.; Vranjek Franc, Dolinšek Pavel, Dolinšek Vah, Blažič Janez, Bizjak Janez, Dobrovšek Liza, Drev Gašp., Glušič Franc, Glinšek Jož., Grabner Eliz., Glušič Jan., Gril Anton, Goršek Mar., Groši Jak., Hudovernik AL, Hrastelj Franc, Hrastelj Janez, Jelen Flor., Jelen Antonija, Jelen Jan., Jezernik Jern., Ježovnik Martin, Jezernik Mar., Jelen Pav., Jelen Anton., Kralj BL, Kranjc AL, Korber Fr., Kolar Sim., Kopitar Jera, Koren Jan., Košak Franč., Klančnik Len., Lednik Mar., Miklavžin Franc, Miklavžin Janez, Miklavžin Jožefa, Orozel Matevž, Ocepek Janez, Ograjenšek Franc, Ocepek Ant., Podvršnik Anton, Pušnik Jakob, Preskar Ana, Prodnik Mart., Skaza Franc, Steiner Justina, Sedovnik Mart., Sredenšek Fr., Šmon Mat., Škobel Barb., Ternek Fr., Ušen Martin, Verdev Fr., Voh Mart., Vodovnik Jan., Voh Fran, Vošnak Mar., Glušič Ant., Tratnik Flor., Kvartič AL, Habe Rud., Cvikl Anton, Pustinek Št., Rednak Ferd., Košan Elizabeta, Steiner Mar., Razbornik Ana, Rojnik Ana, Jelen Eliz., Zagradišnik Matevž, Pajenk Felic., Drev Alojz., Vihar AL, Jurko Pavla, Jelen Jožef, Hrastelj Franc, Jelen Boltek, Jelen Fi., Kos Jožefa, Lipičnik Marija, Dražnik Blaž, Blatnik Jernej, Jezernik Jožef

  1915

  Kolar Ant., župnik; Šolska knjižnica; Bralno društvo; Koren Mart., župan; Vranjek Franc, cerkv. ključ.; Blatnik Jernej, Blažič Janez, Cvikl Ant., Dolinšek Pavel, Dolinšek Val., Dobrovšek Liza, Dražnik Blaž, Drev Miha, Drev Gabr., Drev Gašp., Es Eliza, Grabner Elizab., Gradišnik Genov., Grazer Jož., Glinšek Franc., Goršek Mar., Glušič Fr., Glušič Janez, Gril Ant., Hrastnik Ant., Hrustelj Franc st., Hrustelj Fr. ml., Hrustelj Jan., Hudournik AL, Habe Rud., Jankovič Angela, Janežič Fr., Jamniker Jan., Jelen Boltek, Jelen Jan., Jelen Anton., Jelen FL, Jelen Fr., Jelen Jožef, Jelen Pavel, Jezernik Blaž, Jezernik Jožef, Ježovnik Martin, Jurko Pavla, Klančnik Lenart, Kolar Sim., Kopitar Jera, Koren Jan., Korber Fr., Košak Franč., Košan Elizab., Krajnc Al, Kral Blaž, Krump Jakob, Janežič Fr., Lipičnik Marija, Miklavzin France, Miklavzin Jožefa, Ograjenšek France, Ograjenšek Martin, Ocepek Janez, Orozl Matevž, Prodnik Mart., Pušnik Jož., Pustinek Fr., Pajenk Felicijan, Podvršan Anton, Razbornik Ana, Rebernik Rud., Rednak Ferd., Rojnik Ana, Skaza Franc, Sredenšek Franc, Steiner Marija, Preskar Ana, Škobel Barbara, Šmon Matija, Tepež Franc., Ternek Franc, Ušen Martin, Verdev Fran, Vihar Alojzija, Vodovnik Janez, Voh Jožefa, Vošnak Marija, Zagradišnik Matevž, Kos Jožefa, Voh Martin

  1916

   Kolar Anton, župnik; Šolska knjižnicaBralno društvo; Koren Mart., župan; Vranjek Franc, cerkv. ključ.; Blažič Janez, Bizjak Janez, Cokan Anton., Cvikl Ant., Dobrovšek Liza, Dolinšek Pavel, Dolinšek Val., Dražnik Jož., Drev Gabr., Es Liza, Glinšek Franč., Goršek Mar., Grazer Jož., Glušič Fr., Glušič Dom., Grabner Liza, Glušič Jan., Gril Ant., Hrastnik Ant., Hrastelj Franc, Hrovat Fr., Hudournik Til, Habe Rudolf, Jankovič Angela, Jelen Janez, Jezernik Jožef, Jezernik Jernej, Jelen Anton., Jelen  Anton., Ježovnik Martin, Jurko Pavla, Jelen FL, Jelen Jož., Jelen Pav., Klančnik Len., Krajnc AL, Kolar Sim., Kopitar Jera, Kopitar AL, Korber Franč., Koren Jan., Kos Jožefa, Košak Franč., Miklavžin Fr., Miklavžin Jožefa, Ograjenšek Fr., Ocepek Janez, Orozl Matevž, Ocepek Ant., Prodnik Mart., Pustinek Fr., Podvršan Ant., Pajenk Felicijan, Preskar Ana, Rebernik Rud., Rojnik Ana, Rednak Ferd., Steiner Justina, Steiner Marija, Skaza Franc, Ternek Fr., Tajnšek Avg., Tratnik FL, Tepež Franč., Verdev Fran, Voh Jožefa, Vihar Alojzija, Voh Martin, Vodovnik Janez, Zagradišnik Mat., Lednik Mar., Tajnšek Vinc., Vošnak Mar., Škobel Bar

  1917

  Poverjenik: Kolar Anton, župnik. —

  Nova uda: Humar Jožefa, Miklavžin Terezija in 96 krajanov

  1918

  Schreiner Fr., župnik.

  Novi udje:

  Košak Franc., Razbornik Ana, Voh Franc in 90 krajanov

  1919

  Schreiner Franc, župnik , 1 + 99 krajanov

  1920

  Schreiner Franc, župnik in  36 krajanov

  1921

  Schreiner Franc, župnik in 66 krajanov

  1922

  Schreiner Franc, župnik in  48 krajanov

  1923

   Schreiner Franc, župnik 50 krajanov

  1924

  Schreiner Franc, Župnik in 55 krajanov

  1925

  Schreiner Franc, župnik in   61 krajanov

  1926

  Schreiner Franc, župnik.;

  Goričan Maks, duh.; Posojilnica, Prosvetno društvo, Šola, CvikI Martin, Čeperlin Jožefa, Dolinšek Liza, Dolinšek Valentin, Dražnik Franc, Drev Matevž, Glinšek Frančiška, Glinšek Lovro, Gluši Anton, Gluši Neža, Grabner Jožef, Gril Franc, Habe Ad., Hriberšek Jožef, Hrovat Jožef, Hrusti Jožef, Jelen Anton, Hudovornik Alojz, Jelen Marija, Jezernik Boltek, Jezernik Neža, Ježovnik Martin, Klančnik Lenart, Kolar Rafael, Kopitar Alojz, Kopitar Jak., Koren Janez, Koren Jožef, Koren Martin, Kos Jož., Krajnc AL, Kralj Bl., Leskovar Matilda, Miklavzin Jožefa, Navršnik Valentin, Ocepek Ivan, Ocepek Franc, Ograjenšek Franc, Orozel Matevž, Prodnik  Martin, Pustinek Jera, Rednak Ferdinand, Skaza Franc, Sredenšek Jakob, Tajnšek Ivan, Triglav Al., Vasle Franc, Verdev Boltek, Voh Martin, Vranjek

  vir: koledar sv. Mohorja Celovec stran: 74

  Izdala in založila družba sv. Mohorja na Prevaljah

  Koledar za leto 1927

  1927

   Schreiner Franc, župnik in  65 krajanov

  1928

   Schreiner Franc, župnik in  65 krajanov

  1929

  Schreiner Franc, župnik in  65 krajanov

  1930

  Schreiner Franc, župnik in  65 krajanov

  1931

  Schreiner Franc, župnik in  76  krajanov

  1932

   Schreiner Franc, župnik in    50 krajanov

  1933

   Schreiner Franc, župnik in  41 kajano

  1934

  Schreiner Franc, župnik in  40 krajanov

  1935

   Schreiner Franc, župnik in  34 krajanov

  1936

  Schreiner Franc, župnik in  32 krajanov

  1937

  Schreiner Franc, župnik.  in  50 krajanov

  1938

   Schreiner Franc, župnik. in  35 krajanov

  1939

  Jurij Lebič , župnik in 35 krajanov

  1940

  Lebič Jurij, župnik         in  43 krajanov