V PRIPRAVI

  KAPELE IN KRIŽI

  V KS Šentilj stoji veliko število kapel in križev, ki so jih ljudje postavljali z različnimi nameni. Ene so zgradili kot prošnje za zdravje, dobro letino in srečno vrnitev najbližjih iz vojne domov in druge za izpolnitev prošenj le teh. Vedno so ta znamenja stala ob peš poteh in kolovozih. Ljudje so vedno tam postali se prekrižali in tudi se z molitvijo zahvalili ali prosili za pomoč.

  ARNAČE

  JELENOVA- KLEMŠETOVA KAPELA

  Leta 1991 so iz kapele ukradli lesen kip in družina katere last je kapela, je vanjo postavila manjšo mavčno repliko starega kipa. Pri Klemšetovi kapeli so imeli včasih velikonočne blagoslove, iz hiše pa sta izšla tudi redovnica in duhovnik.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  OCEPEK - KRULOVA KAPELA

   

  Kapela stoji danes na sredi travnika blizu pokopališča in 100m stran od glavne ceste skozi Šentilj. Pred več kot 50 leti je mimo nje vodila pot k cerkvi.

  V kapeli sta zapisani inicialki M. in V.  Najverjetneje se nanašata na Matijo Voha, ki je na Krulovem posestvu gospodaril med letoma 1815 in 1895.

  Kapele in križe so vedno postavljali ob poti, da so ljudje tam postali in se zahvalili za srečo na poti, ki so jo imeli in priporočili še za naprej srečno pot.

  Tekst in slika: M. Laubenstein

  FALENTOVA KAPELA

  Kapela je bila nekoč v lasti družine Tajnšek, Valentin Tratnik znan kot Falent,. Je bil pri Tajnškovih zaposlen kot hlapec, kasneje pa je posestvo podedoval. Med drugo svetovno vojno naj bi se Falent pred mobilizacijo v nemško vojsko skril v podstrešje kapele, kjer je moral ostati več dni.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  PIRHOVA KAPELA

  Družina Pirh se je na začetku dvajsetega stoletja v Arnače priselila iz Vitanja. Pirhova kapela je bila najverjetneje postavljena v zadnjem desetletju devetnajstega stoletja. Sredi osemdesetih let dvajsetega stoletja, jo je v celoti obnovil Milojko Kumer, ki je med restavriranjem v kipu sv. Antona našel listek z zapisano letnico 1896.

  Tekst: Stojan Kneževič

  Slika: M. Laubenstein.

  JEŽOVNIK - KOREN

  Korenova kapela – Ježovnik

  Kapelo, mimo katere je nekoč tekla pot iz Laz v Arnače, je v zahvalo za srečno vrnitev moža ob koncu prve svetovne vojne dala postaviti Martina Ježovnik.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

   

  JELENOVA - GOŠEKOVA KAPELA

  Hiša na nekoč bogatem Gorškovem posestvu je bila zgrajena leta 1889, kapela po domnevno v podobnem obdobju, v kipu, ki stoji v kapeli, so našli listek z letnico, ki naj bi kip datiral v drugo polovico sedemnajstega stoletja.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

   

  ADAMOV KRIŽ

  Adamov križ

  Star križ stoji na križišču Polzela-Velenje-Šentilj

  Slika: M. Laubenstein

  POTOČNIKOV KRIŽ

  Potočnikov križ

  Križ je v devetnajstem stoletju, da bi izprosila zdravje za hudo bolnega moža, postavila Angela Potočnik. Bila je uslišana, mož je kmalu po postavitvi križa ozdravel.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

   

  KRIŽ SV. TILNA

  Križ sv. Tilna

  Križ ob cerkvi je ena od procesijskih postaj.

   

  Slika: M. Laubenstein

  POKOPALIŠKI KRIŽ

  Slika: M. Laubenstein

  KAPELA PRI DOMU KRAJANOV

  Kapela pri domu krajanov

  Kapela, za katero skrbi krajevna skupnost, je bila nekoč ena od šentiljskih procesijskih kapel.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

   

  BORŠTNERJEVA KAPELA

   Kapela ob pokopališču

  Za kapelo, ki stoji na vogalu pokopališča ob cerkvi sv. Tilna, skrbi gospod Borštner, katerega žena je bila doma v Šentilju.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

   

  LAZE

  GRAŠČINSKA KAPELA

  Kapela, ki je nekoč pripadala gradu Švarcenštajn, je bila zgrajena v prvi polovici tridesetih let dvajsetega stoletja. V zahvalo za uspešno prestano operacijo in okrevanje jo je postavil takratni lastnik gradu.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  OCEPEK - ONŽER

  Ocepek – Onžerjeva kapela

  Kapela je vgrajena v hišo iz leta 1903. Kapela je posvečena gospodarjevemu sinu Martinu, ki se je odločil, da bo postal duhovnik.

   

  slika in tekst: M. Laubenstein

   

  OROZLOV - POGRENČETOV KRIŽ

  Leta 1946 so postavili križ, v zahvalo ker se je gospodar vrnil živ iz zaporov (celjski pisker).

  slika in tekst: M.Laubenstein

   

   

  MAKOVA KAPELA

  Makova kapela na Malem Kožlju je najverjetneje baročno slopno znamenje, ki stoji na križišču gozdnih poti. Krajevno izročilo pripoveduje, da je bila kapela postavljena, ker je na Malem Kožlju strašilo. Leta 1947 je neznanec poskusil razstreliti kapelo, vendar jo je le nekoliko poškodoval. V novonastali odprtini v temeljih znamenja so takratni lastniki našli skodelico s pokrovčkom, vendar prazno. Domneva se, da so bili v posodi podatki o postavitvi kapele ali pa morda denar.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: Jani Zavolovšek

   

  KANIŽARJEVA KAPELA

  Kanižarjeva kapela

  Kanižerjeva kapela je eno redkih slopnih znamenj Šaleške doline.

  Je na meji med Arnačami in Lazami.

  tekst: Stojan Kneževič

  slika: M. Laubenstein

  KRALOVA - VENTORINOVA KAPELA

  Kapela je bila narejena takrat ko so gradili hišo leta 1928. Ne vedo pa pomena zakaj je bila narejena.

  tekst: M. Laubenstein

  slika: M. Laubenstein

   

  Kapela je verjetno bila bila narejena takrat ko so zgradili hišo leta 1900. Lastnica ne ve pomena zakaj je bila narejena.

  tekst in slika: M. Laubenstein

  LOŽNICA

  KUHARJEV - CVIKLOV KRIŽ

  Včasih je bila pri Cviklovih gostilna, križ pa je stal na drugi strani ceste.

  Križ že stoji zelo dolgo. Bil je že nekajkrat prestavljen. Lastniki ne vedo v kakšen namen je bil postavljen.

  tekst in slika: M. Laubenstein

  MAVHOV KRIŽ

  O njem ni podatkov, ker lastnikov že dolgo ni tukaj.

   

  Slika in tekst: M.Laubenstein

  BOČKOV KRIŽ

  Po smrti soseda Skutnika je gospod Boček udejanjil njun skupni načrt in leta 1998 postavil križ. Še istega leta ga je blagoslovil   g. Kužnik.

  tekst in slika M. Laubenstein

  SREDNSKA KAPELA

  Kapela, ki je bila najverjetneje zgrajena ob koncu devetnajstega stoletja, je bila nekoč kapela odprtega tipa. Kip Marije z Jezusom je bil v drugi polovici sedemdesetih let dvajsetega stoletja iz kapele ukraden, kmalu pa so Marijo našli v bližini kapele, vendar brez Jezusa. Restavrator s Polzele je obdelal sprednji del Marijinega kipa, da ima namesto ukrivljene roke, v kateri je držala Jezusa, sedaj ravno roko.

  Tekst: Stojan Kneževič

  Slika: M. Laubenstein

  SILOVA

  TOMAŽINOV KRIŽ

  Križ naj bi bil prvič postavljen pred najmanj stotimi leti.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  PEČAKOVA KAPELA

  Kapela je bila zgrajena v spomin na smrt devetletnega dečka Cirila, ki se je hudo opekel z vročo tekočino. Deček je bil za svoja leta precej velik, zato naj bi mu zdravnik po pomoti vbrizgal previsok odmerek protibolečinskega zdravila, kar naj bi povzročilo dečkovo smrt.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  KORENOVA KAPELA - ANDREJČEVA

  Kapela z motivom lurške votline je bila ena od šentiljskih procesijskih kapel.

  Tekst: Stojan Kneževič

  slika: M.Laubenstein

  MEŽNERJEV KRIŽ

  Mežnarjev križ je iz leta 1848, kar je vidno iz letnice na stebru. Okrog leta 1985 so v bližini znamenja delali delavci iz tujine in so , ker je bil hud mraz, zakurili ogenj, kar s starim lesenim razpelom, ki so ga sneli z Mežnarjevega križa.

  Tekst in slika: M. Laubenstein

  MIKLAUZIN - SOLAK

  Kapela je bila postavljena po prvi svetovni vojni za veselje, da se je gospodar srečno vrnil iz vojne.

  Tekst in slika M.Laubenstein

  GLOŠLOV KRIŽ

  Križ je bil postavljen leta 2002 kot nadomestilo za strohnel križ med hišama Silova 12 in Silova 13. Betonski podstavek sta naredila Franc Kamenik in Lenart Pačnik, ki je izvedel tudi lesna dela; korpus sta nabavila Fanika in Jakob Grošl. Križ je blagoslovil takratni župnik v Šentilju g. Jože Kužnik.

  Tekst: Jakob Grošl

  Slika: M. Laubenstein

  OCEPEK - SEVŠEK

   

  Ta križ je že bil postavljen ob prihodu Ocepkovih v Silovo in se ne ve v kakšen namen je bil postavljen.

  Tekst: M. Laubenstein

  slika: Majda Podbornik