Gasilci

  PODMLADEK - PRIZNANJA

   9. 3. 2023, je v dvorani gasilskega doma Šalek potekal 28. redni zbor mladih GZ Šaleške doline.🔥

  Občnege zbora so se udelelžili tudi naši najmlajši z mentorjema in domov prinesli dva pokala:
  3. mesto za množičnost na tekmovanjih🥉
  3. mesto za rezultate na tekmovanjih mladine🥉

  iz objave PGD na FB
   

  90 LET GASILSKEGA DRUŠTVO ŠENTILJ PRI VELENJU

  Prostovoljno gasilsko društvo Šentilj je bilo ustanovljeno leta 1932. Vzrok za ustanovitev društva je bil požar na gospodarskem poslopju (udar strele) pri Korenu v Silovi, ob katerem so lahko vaščani le nemočno opazovali ognjene zublje, saj so bili gasilci iz Velenja in Družmirja preveč oddaljeni, da bi s konjsko vprego pravočasno prišli na požarišče. Pobudo za ustanovitev  so dali Ignac Kuhar, Ferdo Pačnik in Anton Čok. S svojo idejo so pridobili še ostale vaščane in 10. maja 1932 sklicali ustanovni občni zbor. Na tem občnem zboru so za predsednika izvolili duhovnega svetnika (župnika) Franca Schreinerja, za poveljnika pa Ignaca Kuharja. Z vztrajnim delom, igranjem iger, prirejanjem veselic in nabiralnimi akcijami so leta 1935 uspeli kupiti prvo motorno brizgalno »ZUPAN« – 300 l/min in 200 m tlačnih cevi. Ta brizgalna je bila blagoslovljena 15. septembra 1935. Ker niso imeli gasilskega doma, so za orodišče najeli prostore v Tajnškovem kegljišču, nad njim pa so si uredili dvorano za prirejanje iger. Društvo je do vojne delalo dokaj uspešno. Glavni vir dohodkov so bile  prireditve in nabiralne akcije. Med vojno je okupator gasilsko četo preimenoval v »Freiwelige Fajerver Grupe St. Egidi bei Velan«. Po vojni, 15. maja 1954, je nekaj članov društva za cesto odkrilo pokvarjen sanitetni avto znamke Ford. Skrili so ga v gozdu, ker pa je bil pokvarjen, so ga čez nekaj časa odvlekli v popravilo na Rudnik. Tam so ga odkrile takratne oblasti in ga z izgovorom, da gre za vojni plen, zaplenile. Takratni poveljnik bi moral celo za 3 mesece v zapor. Vodilni člani gasilskega društva so bili zelo iznajdljivi, zato jim je uspelo dobiti ta avto nazaj in kasneje so ga prodali GD Dobrna za motorno brizgalno Rosenbauer – 600 l, prikolico in 5000 dinarjev.

  Motorna brizgalna Rosenbauer – 600 l

  Nekaj tlačnih cevi so dobili na Rudniku, nekaj pa od gasilcev iz Velenja. Le-ti so podarili tudi 10 gasilskih čelad. Prve delovne obleke so si izdelali iz starih miličniških plaščev, ki so jih dobili v Celju.

  Naslednja velika pridobitev je bil nakup stavbe, stare Raiffeisen posojilnice, leta 1952. Še istega leta so to stavbo temeljito obnovili (dvignili za eno nadstropje in zamenjali ostrešje) ter tako pridobili prepotrebni gasilski dom.

  Leta 1960 so spodaj imenovani člani našega gasilskega društva, za aktivno delo, dobili spodaj našteta odlikovanja, katera jim je dodelila gasilska zveza. Vsako odlikovanje spremlja seveda dokument, toda čas je zbrisal tudi to.

  Ob 30-letnici društva, leta 1962, je društvo razvilo prapor. Akcija zbiranja prispevkov je bila zelo uspešna, saj so zbrali prispevke za kar 108 zlatih in 188 srebrnih žebljev, poleg tega pa je bilo za prapor pripravljenih še pet botrov.

  Ta fotografija je nastala  leta 1964 na vaji, ki so jih redno izvajali.

  Pri tem vozu so za osvetlitev ponoči uporabljali te svetilke, ker je v ozadju ogledalo in je luč dajala več svetlobe.

  Lahko prenosno motorno brizgalno SAVCA je društvo nabavilo 22. junija 1966. leta, že leta 1967 pa so s pomočjo gasilske zveze kupili krovno električno sireno.

  Do nakupa je pa  bila ta ročna sirena  v uporabi.

   Leta 1969 so s pomočjo zavarovalne skupnosti iz Celja kupili avtomobil ZASTAVA-Kampanjola za prevoz opreme in ekipo šestih mož. Novo motorno brizgalno Rosenbauer je društvo kupilo leta 1971. Nakup je bil tokrat nekoliko lažji, saj je skoraj dve tretjini sredstev prispevala Gasilska zveza Velenje, Krajevna skupnost Šentilj in Krajevni odbor SZDL. Preskrba s pitno vodo je bila na območju Šentilja zelo slaba, oziroma je sploh ni bilo, zato se je to leto porodila ideja o nabavi avtocisterne. Star slovenski pregovor pravi: »Najprej štalca, nato pa kravca«. Na pobudo teh besed je bil sprejet sklep o gradnji novega gasilskega doma. Novo vodstvo je vse svoje sposobnosti in aktivnosti usmerilo v uresničitev obeh sklepov. Našli so primerno lokacijo za nov gasilski dom, odkupili parcelo in pridobili vso potrebno dokumentacijo. Leta 1980 se je pričela gradnja doma, istočasno so potekale aktivnosti za nabavo avtocisterne. Vodstvo je bilo zelo uspešno in izredno iznajdljivo pri pridobivanju denarnih sredstev, zato so kmalu ugotovili, da bi ob obeh zastavljenih ciljih lahko kupili tudi novo orodno vozilo.

  Tako je gasilsko društvo leta 1983 zgradilo gasilski dom, organiziralo otvoritev doma, prevzem avtocisterne ZASTAVA s 3000 l vode in orodnega avtomobila IMV 1600. Vse to predstavlja v delovanju GD Šentilj največji uspeh. Leta 2000 je društvo dobilo novo cisterno MAN.

  Naslednje leto 2001 še vozilo za prevoz oseb RENAULT MASTER.

   

   

   

   

   

  Ob 70-letnici društva je društvo razvilo nov gasilski prapor

  Ponosni smo tudi na orodno vozilo GV-1 Iveco Daliy, ki je prispelo leta 2015 in je zamenjalo dotrajano vozilo TAM 80.

  Leta 2019  smo zamenjali še moštveno vozilo GVM-1 Ford.

  V  zadnjih 10 letih smo veliko pozornosti namenili obnovi in urejanju gasilskega doma in smo tako v letu 2020 obnovili dvorano ter leta 2022 izvedli in sanacijo dvorišča ter ga na novo alsfaltirali, z lanskim letom 2021 pa je društvo tudi napredovalo v drugo kategorijo na kar smo zelo ponosni in smo pripravljeni na nove izzive. Na novo urejena garderoba.

   

  Gasilsko društvo s svojimi 344 člani je najštevilčnejše izmed mnogih društev v katere so včlanjeni številni krajani.

  pionir             43

  mladinec             43

  pripravnik          42

  operativni          31

  rez. Op.              22

  član          141

  veteran            22

  skupaj          344

  90. letno delo gasilskega društva ob pomoči in sodelovanju krajanov se je obrestovalo. Številni pokali, priznanja, medalje ter 344 članov obeh spolov odtehta mnogo več kot vsa pismena  priznanja.

  Največje priznanje za delo gasilskega društva pa je mladi rod, ki bo počasi prevzel funkcije najstarejših pripadnikov našega gasilskega društva.

  ob 80-letnici društva smo odprli spominsko sobo

  Gasilsko društvo je vedno delalo odgovorno, zato je v spominski sobi ohranjena vsa dokumentacija o društvu kar je razvidno že iz samo enega zvezka o gasilskem orodju in opremi.

  Redno se udeležujemo vseh  tekmovanj na katerih sodelujejo pionirji, mladinci, člani in veterani. Prvi pokal smo si priborili leta 1968-1969. Od takrat dalje  še nikoli nismo prišli domov brez pokala in priznanj

  Prvi pokal 1968-1969

  Nekaj iz slik iz preteklosti

  leto 1960

  leto 1970

                              leto 2012 pionirke                                                                        pionirji                                                                                                 mladinci

  slike iz preteklosti

  Organi PGD Šentilj od leta 1932 do leta 2022

   

    leto                       predsednik                                           poveljnik                                  tajnik                                       blagajnik

  1932                      Franc SCHREINER                           Ignac KUHAR                               Anton JELEN                           Baltazar JEZERNIK  

  1933- 1940          Ferdo PAČNIK                                  Ignac KUHAR                                Stanko GRADIŠNIK                 Alojz KRAJNC

  1941                                                 

  1942                                                 

  1943                                                 

  1944                                                 

  1945 -1951         Ferdo PAČNIK                                    Ignac KUHAR                                Danica ŠTERK                       Jakob KOPITAR

  1952 -1953         Jože VOH                                          Ignac KUHAR                                  Avgust BLAŽIČ                       Jakob KOPITAR

  1954 – 1956        Jože VOH                                          Ivan JELEN                                      Avgust BLAŽIČ                       Jakob KOPITAR

  1957 – 1958        Jože VOH                                         Ivan JELEN                                       Ciril SKAZA                              Franc JELEN

  1959 – 1960        Milan PAČNIK                                  Edo KUHAR                                      Vinko VOVK                             Franc HUDOVERNIK

  1961 -1962         Franc DREV                                      Edo KUHAR                                      Vinko VOVK                             Franc HUDOVERNIK

  1963 – 1964        Milan PAČNIK                                 Edo KUHAR                                       Marica BUNDERLA                 Franc HUDOVERNIK

  1965                    Milan PAČNIK                                 Ivan JELEN                                        Jože CVIKL                             Franc HUDOVERNIK

  1966 – 1969       Milan PAČNIK                                Martin PLETERŠEK                           Stane ŠUK                               Franc HUDOVERNIK

  1970 – 1976        Milan PAČNIK                                 Martin PLETERŠEK                          Stane ŠUK                                Štefka BLAŽIČ

  1977 – 1983        Ivan DRAŽNIK                                Martin PLETERŠEK                          Jakob GROŠELJ                      Sonja IRŠIČ

  1984 – 1987        Mirko VASLE                                  Martin PLETERŠEK                           Štefka PAČNIK                       Drago POTOČNIK

  1988 -1989         Mirko JELEN                                  Martin PLETERŠEK                          Štefka PAČNIK                        Vlado SREDENŠEK

  1990 – 1991        Mirko JELEN                                  Maksimiljan PAČNIK                        Štefka PAČNIK                       Vlado SREDENŠEK

  1992                    Mirko JELEN                                  Martin PLETERŠEK                            Štefka PAČNIK                       Vlado SREDENŠEK

  1993 – 1995        Ivan DRAŽNIK                               Mirko VASLE                                        Štefka PAČNIK                       Ida REBERNIK

  1996 – 1997        Drago POTOČNIK                          Vlado SREDENŠEK                           Štefka PAČNIK                        Štefan PATERNEŽ

  1998                    Drago POTOČNIK                          Vlado SREDENŠEK                            Štefka PAČNIK                       Mirko VASLE

  1999 – 2001        Jožko KOREN                                 Maksimiljan PAČNIK                       Štefka PAČNIK                        Mirko VASLE

  2002                    Ivan DRAŽNIK                                Drago POTOČNIK                              Roman REBERNIK                  Mirko VASLE

  2003 – 2007        Ivan DRAŽNIK                                Drago POTOČNIK                              Roman REBERNIK                 Božo GLINŠEK

  2008 – 2012        Andrej VASLE                                Robert KRAJNC                                 Roman REBERNIK                  Božo GLINŠEK

  2013 – 2017        Peter VAVKAN                                Zoran BOROVNIK                             Barbara SLAMEK                    Božo GLINŠEK

  2018- 2022         Dejan MIKLAVŽINA                        Roman KOREN                                 Nina KOREN                            Božo GLINŠEK

  Tekst in slike last PGD